A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázata

Contributor

Első helyre kívánkozó sajátosság az apostol Ige-szolgai-helytállása az élet forgatagában, valamint az elviselt próbák sorozata. Egyetlen más olyan újszövetségi irat sincs, melyben annyira szembeszökően világosodik meg, hogy az elhívott és kiküldött Ige-szolgáknak miképpen kell helytállaniok bánatban és örvendezésben, mélységben és magasságban, ellenségek és barátok között egyaránt. Helye és ideje van a szelíd szónak és a türelmes beszédnek éppúgy, mint a legszigorúbb és !egkíméletlenebb ítéletes megnyilatkozásnak. Aki vállalja a hív szolgálatot és a Krisztusról szóló vallástételt az emberek előtt, nem nélkülözheti a 2Kor levél "szép harcának" a bátor bizonyságtételét.

Bibliográfiai hivatkozás

Tőkés István: A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázata. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1996

Tartalom jellege

Kiadvány típusa: Kommentár
Témakör: Újszövetség
Kulcsszavak: 2 Korinthus, kommentár
Bibliai hivatkozás: 2 Korinthus