betegség

Type Title Year Contributor
P Research article „Nem pusztulnak el ott a férgek” (Ézs 66,24) 2023 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Betegségmegelőzés 2013 Major László
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József

COVID-19

Type Title Year Contributor
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József

ekkléziológia

Type Title Year Contributor
P Research article Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János
P Research article Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? 2023 Füsti-Molnár Szilveszter
P Short note Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Research article Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka
P Research article Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás
T MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Research article „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez 2012 Pásztori-Kupán István
T MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Research article Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben 2023 Sógor Géza
P Research article Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monograph A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Research article Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő

járványhelyzet

Type Title Year Contributor
P Review John Piper: Koronavírus és Krisztus 2020 Steiner József
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Research article Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek

missziológia

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015 2023 Batizán Attila
P Research article A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád
P Report Isten embere és ember embere. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája 2023 Kiss Jenő
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Research article A predestináció tana a missziói munkában 1970 Imre Lajos
P Report Isten embere és ember embere. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája 2023 Horváth Levente
T MA Szakdolgozat A Nepáli khám-magarok közti misszió 2013 Bán Alpár
P Kutatási összefoglaló Az egyház mint diaszpóra. A diaszpóraegzisztencia ekléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai. Összefoglalás 2023 Batizán Attila
P Research article A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monograph The Concept of Mission in the Hungarian Reformed Church in Transylvania 2023 Horváth Levente
T MA Szakdolgozat Misszió és gyülekezetépítés korunk gyülekezetében 2012 Cseh Zoltán
T MA Szakdolgozat Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel