Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Research article 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
T MA Thesis The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
T MA Thesis Verstói György élete 2021 Tasnádi István
T BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
T BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
T MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila

erdélyi nemesség

Type Title Year Contributor
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán
P Research article Teleki Miklós (1704–1746) és Teleki László (1710–1778) ismeretlen könyvjegyzékei 2018 Gordán Edina
P Research article Erdélyi és partiumi kötődésű ismert személyiségek a sárospataki református temetőben 2021 Fodor Ferenc

felekezetiség

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
T MA Szakdolgozat A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Research article Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
T BA Szakdolgozat Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Felekezetiség és tudósság. Buczy Emil levelezése Kazinczyval 2018
P Research article A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Research article A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán

felekezetközi kapcsolat

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Research article Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
T BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
T BA Szakdolgozat A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
P Research article Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
T MA Szakdolgozat A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Research article A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese

felekezetváltás

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán