holland-magyar kapcsolatok

Type Title Year Contributor
P Research article Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de
P Research article Miskotte, a magyar gyermekek holland pártfogója 2012 Hermán János
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Research article Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Research article Útban Trianon felé 2018 Aalders, Maarten Johan
P Research article Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc
P Research article Kaposi Sámuel 2020 Ledán M. István
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Research article Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) 2018 Hermán János
P Research article Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és magyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron 2017 Hermán János
P Report Postma Ferenc és Erdély kapcsolata 2021 Ősz Sándor Előd
P Report Erdélyi református lelkipásztorok a kommunizmus idején – holland szemmel 2013 Graaf, G. Henk van de
P Research article Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de
P Research article Hollanditis, magyaritis?! 2012 Graaf, G. Henk van de
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Research article A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén 2017 Hermán János
P Report Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Balogh Csaba

peregrináció

Type Title Year Contributor
P Report „Libri Peregrinantes.” Erdélyi protestáns diákok külföldi egyetemjárása könyveik tükrében 2017 Kurta József Tibor
P Research article Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából 2021 Zsengellér József
P Announcement Latinország. Különleges kiállítás az egykori franekeri egyetemről 2019 Postma Ferenc
P Research article Carmina gratulatoria hebraica és a hébernyelv-oktatás a Nagyváradi Református Kollégiumban 2021 Zsengellér József
P Research article In tantis mundi tumultibus... De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624) 2011 Postma Ferenc
P Research article Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez 2018 Zsigmond Attila
P Report Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Balogh Csaba
P Research article Hollanditis, magyaritis?! 2012 Graaf, G. Henk van de
T BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Research article A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Review Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555–1613 2017 Papp György
P Research article Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
P Research article Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc

peregrinációs emlékkönyv

Type Title Year Contributor
P Research article Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez 2018 Zsigmond Attila
P Research article Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc
P Report „Libri Peregrinantes.” Erdélyi protestáns diákok külföldi egyetemjárása könyveik tükrében 2017 Kurta József Tibor
P Research article Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából 2021 Zsengellér József

peregrinatio academica

Type Title Year Contributor
P Research article Sass Kálmán és a peregrinusainkat patronáló Welti család kapcsolata 2014 Hermán János
P Research article Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc
P Announcement Latinország. Különleges kiállítás az egykori franekeri egyetemről 2019 Postma Ferenc
P Review Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555–1613 2017 Papp György