egyházi vezetők

Type Title Year Contributor
P Short note Lelki ember 2006 Visky András
P Research article A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
P Short note Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2006 Bustya Dezső
P Research article A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
P Short note Az egyházi vezető és a lelkipásztori közösség 2006 Székely József
P Research article Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2014 Buzogány Dezső
P Short note Az egyházi vezető mint egyházépítő 2006 Dávid Lajos
P Research article The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament 2021 Geréb Zsolt

lelkipásztor

Type Title Year Contributor
P Review Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
T BA Szakdolgozat Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Research article A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira 2023 Éles Éva
P Research article Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
P Research article A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
T BA Szakdolgozat A gyülekezetvezető a pásztori levelekben 2011 Kötő Ferenc Barna
P Research article Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale 2023 Székely József
P Short note Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Research article A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
T MA Szakdolgozat A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
P Review Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
T BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
T BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
P Short note A szórványlekész 1940 Nagy Sándor

személyiség

Type Title Year Contributor
P Research article Csoportdinamika és gyülekezetépítés 2016 Pluhár Gábor
P Research article A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
P Research article Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás 2023 Becsky Borbála
T BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

személyiségtípus

Type Title Year Contributor
P Research article A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád