A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása

Contributor

Hasznos dolognak tartom, hogy az, aki vezetői szerepre készül vagy kényszerül, az legyen tisztában a különböző vezetési formákkal, azoknak előnyeivel és hátrányaival. Megkülönböztetünk többféle személyiségtípust, és ezekhez tartozóan többféle vezetési formát és vezetési stílust.

Bibliographic reference

Sógor Árpád: A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása. In: Balogh Csaba, Kolumbán Vilmos József (ed.): Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára. (2021), 667--682