Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

hit

Type Title Year Contributor
P Research article Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
T MA Szakdolgozat Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
T MA Szakdolgozat „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
T BA Szakdolgozat A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
P Research article A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
T MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Research article A szerencsétlenség mint Istenhez vezető út Simone Weil gondolkodásában 2023 Kovács Szabolcs
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
T BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Research article A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
P A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
T BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám

liberalizmus

Type Title Year Contributor
P Research article A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Research article Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez 2020 Rezi Elek
T MA Szakdolgozat A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
P Research article Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
T BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István

vallásosság

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
T BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T MA Szakdolgozat Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
T BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
T MA Szakdolgozat Ifjúsági korszakváltás az erdélyi unitárius egyházban 2011 Fülöp Júlia
T BA Szakdolgozat A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
T BA Szakdolgozat A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig 2020 Tatár Ágnes-Tekla