Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

hit

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
S BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
S MA Szakdolgozat Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
S MA Szakdolgozat „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
P Szaktanulmány A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
S MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Szaktanulmány A szerencsétlenség mint Istenhez vezető út Simone Weil gondolkodásában 2023 Kovács Szabolcs
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
S BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Szaktanulmány A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
P A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor

liberalizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
S MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Szaktanulmány Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez 2020 Rezi Elek
S MA Szakdolgozat A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
P Szaktanulmány Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
S BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István

vallásosság

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S MA Szakdolgozat Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
S BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
S MA Szakdolgozat Ifjúsági korszakváltás az erdélyi unitárius egyházban 2011 Fülöp Júlia
S BA Szakdolgozat A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
S BA Szakdolgozat A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig 2020 Tatár Ágnes-Tekla