ének

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
T BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T BA Szakdolgozat A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila

gyülekezeti éneklés

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
T BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
T BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila