ének

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S BA Szakdolgozat A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád

gyülekezeti éneklés

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila