Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8.1

Title Contributor Page Subject area File
Mese, mese, meskete, királyság is fekete… Kató Szabolcs Ferencz 7--26 Old Testament 2017-5278.pdf
Elói (Mk) vagy Éli (Mt) lámá sabaktáni? Czire Szabolcs 27--48 New Testament 2017-5279.pdf
A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon Somfalvi Edit 51--77 Practical theology 2017-5280.pdf
Khrüszosztomosz írásainak visszhangja az Institutio 1559-es kiadásában Papp György 81--99 Systematic theology 2017-5281.pdf
Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma Simon János 101--111 Systematic theology 2017-5282.pdf
A mai 95 tétel Simon János 112--120 Systematic theology 2017-5283.pdf
A család értékőrző és értékközvetítő funkciói Rezi Elek 121--136 Systematic theology 2017-5284.pdf