Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1

Title Contributor Page Subject area File
Ne arassatok ott, ahova nem vetettetek! A minák, illetve talentumok példázatának társadalomtudományi olvasata Czire Szabolcs 7--30 New Testament 2015-5217.pdf
Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben Papp György 31--68 New Testament 2015-5218.pdf
Isten integritása és a keresztyén integritás Kállay Dezső 69--81 New Testament 2015-5219.pdf
A keresztyének társadalmi felelőssége az 1Pt 2,11–17 alapján Geréb Zsolt 83--96 New Testament 2015-5220.pdf
Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között Koppándi Botond Péter 99--119 Practical theology 2015-5221.pdf
Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? Kiss Jenő 121--133 Practical theology 2015-5222.pdf
Jónás történetének alkalmazhatósága a lelkigondozásban Somfalvi Edit 135--151 Practical theology 2015-5223.pdf
Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Kurta József Tibor 153--160 Practical theology 2015-5224.pdf
Van-e bűn ma, s ha igen, hol? Simon János 163--175 Systematic theology 2015-5225.pdf
Restitutio ad institutionem A milánói rendelet meglepően tanulságos időszerűsége Pásztori-Kupán István 177--191 Systematic theology 2015-5226.pdf
Paul Ricœur, avagy a megbocsátás mint himnusz a magasban Visky Sándor Béla 193--221 Systematic theology 2015-5227.pdf
A szervátültetés etikai vetületei Rezi Elek 223--235 Systematic theology 2015-5228.pdf
Bethlen Gábor és a vallási türelem Buzogány Dezső 239--248 Church history 2015-5229.pdf