Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata

Bibliographic reference

Fekete Károly: Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1 (2012), 109--117