Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet kiadványa a 65 éves Dr. Juhász Tamást köszönti. 

Content category

Balogh Csaba(9--36)

Zsolt 139,13-16 az ószövetségi antropológia szempontjából fölvet néhány rendkívül izgalmas kérdést. A költemény a magzat anyaméhben való alakulását Isten teremtő munkájának tekinti. A 15. vers egymással párhuzamba állítja a magzat anyaméhben való formálódását és a föld mélyén való alakulást. Mit is jelent ez, az ószövetségi klasszikus teremtéstörténet fényében meglehetősen szokatlan képzet? Milyen könyvről beszél a 16. vers és milyen értelemben vonatkozik ez a könyv a még meg sem született ember életére?

Research articleOld TestamentZsoltárok 139, antropológia, teremtés, születés, mitológia, Atra-hasisPsalm 139.13 - 16
Geréb Zsolt(37--55)

Research articleNew TestamentEfézus 2Ephesians 2.11 - 22
Adorjáni Zoltán(57--66)

Research articleJudaicaAlexandriai Philón
Papp György(69--95)

Research articleSystematic theologyigehirdetés (prédikáció), hitvallásosság, katechizmus
Pásztori-Kupán István(99--108)

Research articleSystematic theologyekkléziológia
Fekete Károly(109--117)

Research articleSystematic theologyHeidelbergi Káté, katechizmus
Busch, Eberhard(131--142)

Research articleSystematic theologyeleve elrendelés, predesztináció
Benkő Timea(143--157)

Research articleSystematic theologymegigazulás, marosvécsi református templom, kazettás mennyezet
Kovács Ábrahám(159--177)

A krisztológia mindig az egyház hitét fejezte ki. Mondd meg kinek tartod Krisztust, és megmondom ki vagy – hangzik a sommás, de kanonikus mérceként működő kijelentés. A mérce azonban az Ige, a Szentírás és az abból jól megértett credo Krisztusra vonatkozó állításai. Minden kor találkozik a keresztyén hit lényegét megkérdőjelező tanításokkal, ezért is aktuális ma kitekintenünk a hitvalló református ősök vitáira. A liberális teológia nem tudott mit kezdeni Krisztussal, csak történeti Jézusról beszélt, az inkarnációt elképzelhetetlennek tartotta és a feltámadást pedig elfogadhatatlannak ítélte az ész talaján. E három gondolatot kívánja bemutatni e tanulmány a kortárs források alapján.

Research articleSystematic theologykrisztológia, Jézus Krisztus, liberalizmus
Sawyer, Frank(179--198)

In this article we shortly introduce T. S. Eliot, noting some major themes he addresses, particularly in relation to religious faith and the search for meaning in life. In the second and third sections our article concentrates on the 1934 church pageant, called ‘The Rock’. This drama was only published once and is hard to find. However, the poetry Eliot included in the drama, called ‘Choruses from The Rock’, have been reprinted and included in various volumes so that these are readily available. But among those people who have read some or all of the ten Choruses from The Rock, very few have ever found a copy of the play in which these poems were situated.1 We present quotations from the ten choruses, with a few annotations at times concerning the context. In the fourth section we look at various aspects of Eliot’s Christology as found in The Rock. Eliot’s view is that Christ is the Light of the World, revealing divine action in history, which contrasts with human ideologies and provides a different life meaning. I make use of some references to Paul Tillich because like Eliot, he emphasizes the ambiguity of faith and life, church and world.

Research articleSystematic theologyfilozófia, teológia és filozófia, T. S. Eliot
Gaál Botond(199--209)

Research articleSystematic theologytermészettudományok és vallás, világegyetem, teremtés
Brinkman, Martien E.(229--243)

Research articleSystematic theologymegigazulás, keresztség, Augustinus, Pelagius
Visky Sándor Béla(245--255)

Research articleSystematic theologyteodicea, Friedrich Hermanni
Coertzen, Pieter(271--293)

Research articleVaria, Sociology of religionvallásszabadság, Dél-Afrika
Rezi Elek(295--306)

Research articleSystematic theologymorális érvelés
Kolumbán Vilmos József(309--325)

Research articleChurch historyreformátus egyház, erdélyi unitárius egyház, Bölöni Református Egyházközség
Kovács Sándor(327--334)

Research articleChurch historyerdélyi unitárius egyház, vallásszabadság
Graaf, G. Henk van de(335--364)

Research articleChurch historyHollandia, holland-magyar kapcsolatok, peregrináció
Hermán János(365--381)

Research articleChurch historyKornelis Heiko Miskotte, holland-magyar kapcsolatok
Kállay Dezső(383--386)

BiographySystematic theology, Church history, Varia, General theologybiográfia
Kállay Dezső(387--391)

BibliographySystematic theology, Varia, General theologybibliográfia