Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet kiadványa a 65 éves Dr. Juhász Tamást köszönti. 

Balogh Csaba(9--36)

Zsolt 139,13-16 az ószövetségi antropológia szempontjából fölvet néhány rendkívül izgalmas kérdést. A költemény a magzat anyaméhben való alakulását Isten teremtő munkájának tekinti. A 15. vers egymással párhuzamba állítja a magzat anyaméhben való formálódását és a föld mélyén való alakulást. Mit is jelent ez, az ószövetségi klasszikus teremtéstörténet fényében meglehetősen szokatlan képzet? Milyen könyvről beszél a 16. vers és milyen értelemben vonatkozik ez a könyv a még meg sem született ember életére?

SzaktanulmányÓszövetségZsoltárok 139, antropológia, teremtés, születés, mitológia, Atra-hasisZsoltárok 139.13 - 16
Geréb Zsolt(37--55)

SzaktanulmányÚjszövetségEfézus 2Efézus 2.11 - 22
Adorjáni Zoltán(57--66)

SzaktanulmányJudaicaAlexandriai Philón
Papp György(69--95)

SzaktanulmányRendszeres teológiaigehirdetés (prédikáció), hitvallásosság, katechizmus
Pásztori-Kupán István(99--108)

SzaktanulmányRendszeres teológiaekkléziológia
Fekete Károly(109--117)

SzaktanulmányRendszeres teológiaHeidelbergi Káté, katechizmus
Busch, Eberhard(131--142)

SzaktanulmányRendszeres teológiaeleve elrendelés, predesztináció
Benkő Timea(143--157)

SzaktanulmányRendszeres teológiamegigazulás, marosvécsi református templom, kazettás mennyezet
Kovács Ábrahám(159--177)

A krisztológia mindig az egyház hitét fejezte ki. Mondd meg kinek tartod Krisztust, és megmondom ki vagy – hangzik a sommás, de kanonikus mérceként működő kijelentés. A mérce azonban az Ige, a Szentírás és az abból jól megértett credo Krisztusra vonatkozó állításai. Minden kor találkozik a keresztyén hit lényegét megkérdőjelező tanításokkal, ezért is aktuális ma kitekintenünk a hitvalló református ősök vitáira. A liberális teológia nem tudott mit kezdeni Krisztussal, csak történeti Jézusról beszélt, az inkarnációt elképzelhetetlennek tartotta és a feltámadást pedig elfogadhatatlannak ítélte az ész talaján. E három gondolatot kívánja bemutatni e tanulmány a kortárs források alapján.

SzaktanulmányRendszeres teológiakrisztológia, Jézus Krisztus, liberalizmus
Sawyer, Frank(179--198)

In this article we shortly introduce T. S. Eliot, noting some major themes he addresses, particularly in relation to religious faith and the search for meaning in life. In the second and third sections our article concentrates on the 1934 church pageant, called ‘The Rock’. This drama was only published once and is hard to find. However, the poetry Eliot included in the drama, called ‘Choruses from The Rock’, have been reprinted and included in various volumes so that these are readily available. But among those people who have read some or all of the ten Choruses from The Rock, very few have ever found a copy of the play in which these poems were situated.1 We present quotations from the ten choruses, with a few annotations at times concerning the context. In the fourth section we look at various aspects of Eliot’s Christology as found in The Rock. Eliot’s view is that Christ is the Light of the World, revealing divine action in history, which contrasts with human ideologies and provides a different life meaning. I make use of some references to Paul Tillich because like Eliot, he emphasizes the ambiguity of faith and life, church and world.

SzaktanulmányRendszeres teológiafilozófia, teológia és filozófia, T. S. Eliot
Gaál Botond(199--209)

SzaktanulmányRendszeres teológiatermészettudományok és vallás, világegyetem, teremtés
Brinkman, Martien E.(229--243)

SzaktanulmányRendszeres teológiamegigazulás, keresztség, Augustinus, Pelagius
Visky Sándor Béla(245--255)

SzaktanulmányRendszeres teológiateodicea, Friedrich Hermanni
Coertzen, Pieter(271--293)

SzaktanulmányEgyéb, Vallásszociológiavallásszabadság, Dél-Afrika
Rezi Elek(295--306)

SzaktanulmányRendszeres teológiamorális érvelés
Kolumbán Vilmos József(309--325)

SzaktanulmányEgyháztörténetreformátus egyház, erdélyi unitárius egyház, Bölöni Református Egyházközség
Kovács Sándor(327--334)

SzaktanulmányEgyháztörténeterdélyi unitárius egyház, vallásszabadság
Graaf, G. Henk van de(335--364)

SzaktanulmányEgyháztörténetHollandia, holland-magyar kapcsolatok, peregrináció
Hermán János(365--381)

SzaktanulmányEgyháztörténetKornelis Heiko Miskotte, holland-magyar kapcsolatok
Kállay Dezső(383--386)

ÉletrajzRendszeres teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)biográfia
Kállay Dezső(387--391)

BibliográfiaRendszeres teológia, Egyéb, Teológia (általános)bibliográfia