Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak

Subtitle
Kiegészítés a bölöni reformátusok és unitáriusok együttélésének kérdéséhez

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kolumbán Vilmos József: Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak. Kiegészítés a bölöni reformátusok és unitáriusok együttélésének kérdéséhez. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1 (2012), 309--325