Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja

Bibliographic reference

Benkő Timea: Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1 (2012), 143--157