Karl Barth hatása az erdélyi magyar református gyakorlati teológiára

Contributor

Teológusoknak, igehirdetőknek, mindnyájunknak éreznünk kell, hogy a barthi teológia erdélyi elfogadása nem a teológiai tudományágak egyikét-másikát érinti, hanem az egész teológiát. Akkor is így van, ha ez ma már csupán szellemtörténeti vagy tudománytörténeti eseménynek látszik. Hatásával akkor is számolnunk kell, ha egyesek ma már magát a kérdést időszerűtlennek látják.

Kozma Zsolt: Karl Barth hatása az erdélyi magyar református gyakorlati teológiára. In: Kozma Zsolt (ed.): Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. (2012), 110--116