Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger

Bibliographic reference

Kiss Jenő: Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger. In: Balogh Csaba (ed.): Testimony, dispute, advocacy. Encountering the Theology of Walter Brueggemann. Tanúságtétel, vita, pártfogás. Találkozások Walter Brueggemann teológiájával. Exit, Boekencentrum (2014), 167--178Exit 2014