Browse by content type

Repository of the Protestant Theological Institute

Recently added to the repository

PublicationKurta József Tibor2022

Egyik leghányatatottabb sorsú nyomtatványunk kilenc példányát mutatja be a tanulmány, amelyek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában maradtak fenn az utókor számára. Könyv- és könyvtártörténeti adatok sora példázza, hogy ez a kilenc kötet milyen utat járt be 1661-től napjainkig, hány kézen mentek át különböző intézmények és magánszemélyek használatában. A károsodás, vagy akár szándékos csonkítás, az átkötés, kiegészítés, továbbörökítés egyaránt része a történetüknek.

Publication type: Research articleSubject area: Church historyKeywords: Biblia, bibliakiadás, magyar bibliakiadások, Váradi Biblia, könyvtörténet, könyvtár-történet, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára
PublicationKurta József Tibor2022

A reformáció eszméinek meggyökerezése az anyanyelvű istentisztelet és írásmagyarázat elengedhetetlen eszközévé tette a magyar nyelvű Szentírást. A magyar református egyház zsinatai már a kezdetektől kötelezték a lelkipásztorokat, hogy „a Szentírást forgassák kezükben éjjel nappal”, azt is megszabva, hogy „a tudósabbak latin és magyar, a tudatlanabbak magyar Bibliát vegyenek maguknak”. Ehhez viszont Bibliákra volt szükség, latinra is, de főképp magyarra.

Publication type: Research articleSubject area: Church historyKeywords: Biblia, bibliakiadás, magyar bibliakiadások, Váradi Biblia, nyomdatörténet, könyvtörténetPeople: Szenci Kertész Ábrahám
Publication2022

Publication type: Series, JournalSubject area: Varia
PublicationHodossy-Takács Előd2022

Publication type: LaudatioSubject area: Varia, OtherKeywords: aranygyűrűs doktorPeople: Visky Sándor Béla
PublicationBalogh Csaba2022

Publication type: AnnouncementSubject area: Varia, OtherKeywords: aranygyűrűs doktorPeople: Visky Sándor Béla
PublicationSzabó Gabriella2022

Publication type: GreetingSubject area: Varia, OtherKeywords: búcsúbeszéd
PublicationKolumbán Vilmos József2022

Publication type: ReportSubject area: Varia, OtherKeywords: tanévzárás, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, rektor
PublicationAmbrus Mózes2022

Publication type: GreetingSubject area: Varia, OtherKeywords: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, búcsúbeszéd
PublicationBalogh Csaba2022

Publication type: ReportSubject area: Varia, OtherKeywords: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, tanévzárás
PublicationKulcsár Árpád2022

Publication type: ReviewSubject area: Church historyKeywords: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, püspökPeople: Sulyok István, Pálfi József