Hamarkay Ede kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ENSZ

Típus Title Year Contributor
P N/A A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Keresztes Dániel, Hamarkay Ede, Ajvári Ábel

Horvátország

Típus Title Year Contributor
P N/A A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Keresztes Dániel, Hamarkay Ede, Ajvári Ábel

szentlászlói református templom

Típus Title Year Contributor
P N/A A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Keresztes Dániel, Hamarkay Ede, Ajvári Ábel

zsinat

Típus Title Year Contributor
S N/A Az 1801–1802. évi generális zsinatok 2019 Veress Eszter-Orsolya
P Rövid szakcikk Kit válasszunk a zsinatba? 2001 Juhász Tamás
P Beszámoló A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. 2017 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
S N/A Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
S N/A Az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Bárócz-Szikszai Alexa
P Tudománynépszerűsítő cikk Mivel foglalkozzék a zsinat? 2001 Kozma Zsolt
P Beszámoló Köszöntés 2017 Zelenák József
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
S N/A Az 1805 és1806-os Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Erdei Árpád Előd
P N/A A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Keresztes Dániel, Hamarkay Ede, Ajvári Ábel
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
S N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin