Vörös Éva kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

áhítat

Típus Title Year Contributor
P N/A A fonák helyzet 2004 Vörös Éva

fonák

Típus Title Year Contributor
P N/A A fonák helyzet 2004 Vörös Éva

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Igehirdetés (prédikáció) Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
P Recenzió, kritika Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Igehirdetés (prédikáció) Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Recenzió, kritika Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
S N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Szaktanulmány Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
S N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
S N/A A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Prédikációskötet Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 15.11 2004
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Szaktanulmány Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Bírálat Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid
P Szaktanulmány Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
S N/A Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990