A kritikus kritikusai

Subtitle
Ravasz László első prédikációs kötete és annak kritikai visszhangja
Contributor

A tanulmány Ravasz László első prédikációs kötetét teszi vizsgálódás tárgyává. A kötet gyűjtemény, a Református Szemlében, a Protestáns Prédikátori Tárban és a Protestáns Szemlében 1903-1910 között megjelent legkorábbi prédikációit, beszédeit, prédikációvázlatait tartalmazza. Ezek beszédek Ravasz Lászlón homiletikában és az igehirdetésben tett első lépéseinek lenyomatai, amelyekben jól kimutathatók a nyugat-európai és az erdélyi mentorok hatásai, és azt is alátámasztják, hogy a liberális teológia talaján áll, miközben új perspektívákat valósít meg a tartalom, felépítés és stílus területén, ezzel maradandót alkot a magyar református igehirdetés terén.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kulcsár Árpád: A kritikus kritikusai. Ravasz László első prédikációs kötete és annak kritikai visszhangja. In: Református Szemle 115.3 (2022), 259--280