Papp György

Dr. Papp György (Beszterce, 1983) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (KPTI) végezte teológiai tanulmányait (2001—2006), majd egy évet Illyefalván szolgált segédlelkészként. 2007 és 2012 között Nagyenyeden volt könyvtáros és Mezőörményesen helyettes lelkipásztor. 2012 októberétől kutató levéltáros és óraadó volt a KPTI-ben, és ez utóbbi megbizatását a jelenben is ellátja. Doktori címet 2016. január 26-án szerzett a Khrüszoszfomosz teológiájának hatása Kálvin János szabad akaratról alkotott felfogására Institaüójának 1559-es kiadásában témájú disszertációjával.