Papp György kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

antropológia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
S N/A Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
S N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
P Szaktanulmány Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
S N/A Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
S N/A Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás

bibliaértelmezés

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Papp György
P Szaktanulmány Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György
P Szaktanulmány „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Szaktanulmány Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd

bibliafordítás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Megverselt Énekek éneke (1700 körül) 2019 Fekete Csaba
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Papp György
P Monográfia Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztustól 1903 Kecskeméthy István
P Szaktanulmány Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Kutatási összefoglaló Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
S N/A A XX. századi magyar Bibliafordítások 2009 Márkos Hunor Elemér
P Kommentár A Zsoltárok első könyve 1910 Kecskeméthy István
P Szaktanulmány A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Walter Jens bibliafordító tevékenysége 2014 Deák Angéla-Vilma
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Szaktanulmány Parányi „állatkodás”, avagy a csodálatos menyét 2021 Marjovszky Tibor
S N/A Reformáció előtti magyar bibliafordítások 2001 Tóth Bozsena
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István

bibliai filológia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György

bibliográfia

Típus Title Year Contributor
P Bibliográfia Cumulated bibliography 2021 Papp György
P Bibliográfia A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Bibliográfia D. dr. Gálfy Zoltán írásai 2013 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia Dr. Nagy András közleményei 2019 Kozma Zsolt
P Bibliográfia Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei 2017 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia Juhász Tamás irodalmi munkássága 2012 Kállay Dezső
P Bibliográfia Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária
P Bibliográfia Adorjáni Zoltán publikációi 2021 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A mi Ravasz Lászlónk. A külön út és a közös út sorskérdései 2010 Kozma Zsolt
P Bibliográfia Dr. Rezi Elek publikációi 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliográfia D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán