Papp György's research topics

antropológia

Típus Title Year Source
P Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Református Szemle 109.4
P A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Református Szemle 108.3
P Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Református Szemle 109.5

bibliaértelmezés

Típus Title Year Source
P A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Az Írás bűvöletében

bibliafordítás

Típus Title Year Source
P Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok
P Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1
P Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Az alexandriai Biblia

bibliai filológia

Típus Title Year Source
P Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1

bibliográfia

Típus Title Year Source
P Cumulated bibliography 2021 In aetatum confiniis

Cézáreai Euszebiosz

Típus Title Year Source
P Kaisareai Euszebiosz Egyháztörténetének historiográfiai jelentősége 2016 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7.1

dogmatörténet

Típus Title Year
S Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006
P In aetatum confiniis 2021

doktoravatás

Típus Title Year Source
P Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban 2016 Református Szemle 109.2

egyházatyák

Típus Title Year Source
P Eretneknek minősített óegyházi teológusok az Institutióban 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1
P The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 In aetatum confiniis
P Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019

egyháztörténetírás

Típus Title Year Source
P Kaisareai Euszebiosz Egyháztörténetének historiográfiai jelentősége 2016 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7.1

ellenreformáció

Típus Title Year
P Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019

erdélyi magyar református teológia

Típus Title Year Source
P In the Direction of Finding the Way of a Responsible Theology for the Hungarian Reformed Church (of Transylvania) 2021 In aetatum confiniis

erények

Típus Title Year Source
P Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1

eretnekség

Típus Title Year Source
S Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006
P Eretneknek minősített óegyházi teológusok az Institutióban 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1

etika

Típus Title Year Source
P Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1
P Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Református Szemle 108.1

exegézis (szövegértelmezés)

Típus Title Year Source
P Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok

felebaráti szeretet

Típus Title Year Source
P Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Református Szemle 108.1

folyóirat

Típus Title Year Source
P Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Református Szemle 109.2

Galata 2-4

Típus Title Year Source
P Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1

gnoszticizmus

Típus Title Year Source
P Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében 2021 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12.1

halhatatlanság

Típus Title Year Source
P Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Református Szemle 109.4

hatástörténet

Típus Title Year
P Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019

Heidelbergi Káté

Típus Title Year Source
P Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Református Szemle 107.3
P "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1
P Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Református Szemle 109.5
P “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 In aetatum confiniis

Heinrich Bullinger

Típus Title Year Source
P Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Református Szemle 109.5

hit és jócselekedetek

Típus Title Year Source
P Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1

hitvallás

Típus Title Year Source
P Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră 2023 Despre lucruri prea minunate
P A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9.1

hitvallásosság

Típus Title Year Source
P Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1

homiletika

Típus Title Year Source
P Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Református Szemle 108.2
P Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Református Szemle 109.4

igazság

Típus Title Year Source
P "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Source
P Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1
P Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Református Szemle 108.2
P Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Református Szemle 109.4

imago Dei

Típus Title Year Source
P In aetatum confiniis 2021
P Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Az alexandriai Biblia
P “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 In aetatum confiniis

inkarnáció

Típus Title Year Source
P Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră 2023 Despre lucruri prea minunate