Dogma, dogmatika, dogmatörténet

Contributor

A tervezett előadás célkitűzése filológiai és tudományelméleti alapon megvizsgálni a dogma szó szemantikai mezejét, és az így nyert eredmények alapján tágabb összefüggésrendszerben szemléltetni a dogmatörténet és a dogmatika viszonyát. Vizsgálatunk során arra összpontosítunk, hogy felmutassuk: a rendszeres teológiának eme két ága (a szemantikai mező által meghatározott természetéből adódóan) hogyan mutat egy zárt, vagy bezáródófélben lévő földi rendszer felől az istenismeret végtelenül nyitott világa felé.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Papp György: Dogma, dogmatika, dogmatörténet. In: Visky Sándor Béla (ed.): Leborulva, nyitott szemmel. Az I. Kolozsvári Tavaszy napok előadásai. (2023), 194--210