Papp György publikációi

Típus Cím Év Forrás Oldal
P A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Az Írás bűvöletében 557-569 (13)
P The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 In aetatum confiniis 7-97 (91)
P Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében 2021 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12.1 77-104 (28)
P The Passion of the Lord Jesus Christ in Early Christian Confessions 2021 In aetatum confiniis 99-118 (20)
P The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 In aetatum confiniis 119-145 (27)
P “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 In aetatum confiniis 146-158 (13)
P In aetatum confiniis 2021 172
P In the Direction of Finding the Way of a Responsible Theology for the Hungarian Reformed Church (of Transylvania) 2021 In aetatum confiniis 161-173 (13)
P Cumulated bibliography 2021 In aetatum confiniis 175-180 (6)
P Gleede, Benjamin (Hrsg.): Theodoret von Kyros: Unterscheidung von Lüge und Wahrheit. Abriss über die üblen Märchen der Häretiker. Zusammenfassung der göttlichen Lehrsätze 2020 Református Szemle 113.5 539-541 (3)
P Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok 493-506 (14)
P Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Az alexandriai Biblia 245-270 (26)
P Előszó 2019 Az alexandriai Biblia 9-11 (3)
P Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1 123-135 (13)
P Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 193
P Az alexandriai Biblia 2019
P A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9.1 54-69 (16)
P Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555–1613 2017 Református Szemle 110.5 524-525 (2)
P Khrüszosztomosz írásainak visszhangja az Institutio 1559-es kiadásában 2017 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8.1 81-99 (19)
P Kálvin és Khrüszosztomosz "párbeszéde" a szabad akaratról az Institutióban 2017 199
P Kaisareai Euszebiosz Egyháztörténetének historiográfiai jelentősége 2016 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7.1 135-165 (31)
P Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Református Szemle 109.5 523-541 (19)
P Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Református Szemle 109.4 401-418 (18)
P Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Református Szemle 109.4 444-453 (10)
P Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Református Szemle 109.2 202-203 (2)
P Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban 2016 Református Szemle 109.2 217-226 (10)
P Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Református Szemle 108.2 137-158 (22)
P Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Református Szemle 108.1 64-75 (12)
P A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Református Szemle 108.3 237-255 (19)
P Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6.1 31-68 (38)
P Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Református Szemle 107.3 345-347 (3)
P "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1 187-197 (11)
P Jézus és földi családja 2013 Református Szemle 106.1 7-26 (20)
P Eretneknek minősített óegyházi teológusok az Institutióban 2013 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4.1 167-185 (19)
P Jézus tanítványai és a család 2013 Református Szemle 106.3 239-249 (11)
P Gnosztikusok és az egyháztant vitató óegyházi teológusok az Institutióban 2013 Református Szemle 106.6 649-661 (13)
P Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1 69-95 (27)
P Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1 297-325 (29)
P Alászállt a poklokra 2011 Református Szemle 104.1 55-73 (19)
P Alice K. Turner: A pokol története 2010 Református Szemle 103.5 540-541 (2)
P Kálvin tanítása az ellenség iránti szeretetről 2009 Református Szemle 102.6 659-669 (11)
P Vade retro Satana! Samarjai Máté János ördögűző liturgiájának ismertetése 2008 Református Szemle 101.2 152-158 (7)
P The Passion of the Lord Jesus Christ in Early Christian Confessions 2008 Református Szemle 101.6 700-708 (9)
P Nagy tömeg morajánál... Jer 11,16 fordítási és értelmezési kérdései 2007 Református Szemle 100.1 190-194 (5)
P Áldjon meg téged a Mindenható! 2007 Református Szemle 100.1 194-196 (3)
P Küroszi Theodorétosz: Haereticarum fabularum compendium. Simon Mágusról 2007 Református Szemle 100.3 626-635 (10)
P Az Úr Jézus Krisztus szenvedése a korai keresztyén hitvallásokban 2007 Református Szemle 100.3 636-643 (8)
P Te Péter vagy... 2007 Református Szemle 100.1 233-243 (11)
S Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 127