Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet kiadványa a 65 éves Dr. Geréb Zsolt teológiai tanárt köszönti.

Bibliográfiai hivatkozás

Balogh Csaba(11--36)

A tanítványság intézménye rendkívüli jelentőséggel bír az Újszövetség szempontjából. De vajon van-e valamilyen nyoma ennek az intézménynek a hellenista világon túl? Beszélhetünk-e tanítványságról az Ószövetségben? Játszott-e valamiféle szerepet az Ószövetség abban, hogy a tanítványság ilyen formát öltött a zsidóságon belül?

SzaktanulmányÓszövetségÉzsaiás 8:16, tanítványság, Ézsaiás könyve, prófétaság, prófétafiakIsaiah 8.16 - 18
Molnár János(37--53)

SzaktanulmányÓszövetségkivonulás, Izrael története2 Mózes
Sell, Alan P. F.(55--74)

SzaktanulmányÚjszövetségbibliai teológia, újszövetségi tudománytörténet
Bekő István Márton(75--90)

SzaktanulmányÚjszövetségolvasóközpontú hermeneutika, Márk 1:23-28Márk 1.23 - 28
Lészai Lehel(91--110)

SzaktanulmányÚjszövetségmisszió, missio Dei
Kállay Dezső(111--129)

SzaktanulmányÚjszövetségRóma 6, Kolossé 2, páli szerzőség
Pap Géza(131--147)

SzaktanulmányÚjszövetségeszkatológia, feltámadás, halál utáni élet, örökélet1 Korinthus 15.54, 2 Korinthus 5.4
Herczeg Pál(149--158)

SzaktanulmányÚjszövetséglelki ajándék (karizma), istentisztelet1 Korinthus 12
Czire Szabolcs(159--169)

SzaktanulmányÚjszövetségbölcsesség, eszkatológia, Jakab levele
Kurta József Tibor(171--184)

SzaktanulmányÚjszövetségJúdás levele, apokrifek, kánon, Mózes apokalipszise, Énók apokalipsziseJúdás
Adorjáni Zoltán(185--195)

SzaktanulmányÓszövetségJób testamentuma, Jób könyve
Fekete Károly(199--209)

SzaktanulmányGyakorlati teológialiturgia, istentisztelet
Koppándi Botond Péter(211--241)

SzaktanulmányGyakorlati teológiaházasságkötés, eljegyzés
Simon János(243--256)

SzaktanulmányRendszeres teológiaLeslie Newbegin, ekkléziológia, misszió
Juhász Tamás(259--275)

SzaktanulmányRendszeres teológiaistentisztelet, ekkléziológia
Ferencz Árpád(278--295)

SzaktanulmányRendszeres teológiaabortusz, magzat
Benkő Timea(327--339)

SzaktanulmányGyakorlati teológiakazettás mennyezet, egyházművészet, megigazulás, marosvécsi református templom
Postma Ferenc(343--355)

SzaktanulmányEgyháztörténetMichael Corvinus, Holló Mihály, peregrináció, Hollandia
Ősz Sándor Előd(357--368)

SzaktanulmányÚjszövetségkommentár, újszövetségi kommentár
Kovács Sándor(369--384)

SzaktanulmányEgyháztörténet18. századi egyháztörténet, Fejérvári Sámuel, napló, erdélyi egyháztörténet
Buzogány Dezső(401--407)

SzaktanulmányEgyháztörténetkora újkori nyomtatványok
Gosker, Margriet(409--425)

SzaktanulmányEgyháztörténetreformátus egyház, Református Világszövetség, ökumené, megigazulás