Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1

Grid view | Table view
Title Contributor Page Subject area File
Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra Balogh Csaba 11--36 Ószövetség 2011-5132.pdf
Izráel Egyiptomban, szolgaság és szabadulás Molnár János 37--53 Ószövetség 2011-5133.pdf
A Valued Inheritance of New Testament Scholarship Sell, Alan P. F. 55--74 Újszövetség 2011-5134.pdf
„Micsoda új tudomány ez?” Mk 1,23–28 Bekő István Márton 75--90 Újszövetség 2011-5135.pdf
Missio Dei Lészai Lehel 91--110 Újszövetség 2011-5136.pdf
Két levél, egy szerző? Róm 6 és Kol 2 formai és tartalmi összefüggései Kállay Dezső 111--129 Újszövetség 2011-5137.pdf
„…hogy a halandót elnyelje az élet” Pap Géza 131--147 Újszövetség 2011-5138.pdf
A Lélek ajándékainak megnyilvánulása a gyülekezeti istentiszteleten – a páli levelek alapján Herczeg Pál 149--158 Újszövetség 2011-5139.pdf
"Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" Czire Szabolcs 159--169 Újszövetség 2011-5140.pdf
Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Kurta József Tibor 171--184 Újszövetség 2011-5141.pdf
Jób, az apokrif irodalom atlétája Adorjáni Zoltán 185--195 Ószövetség 2011-5142.pdf
Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása Fekete Károly 199--209 Gyakorlati teológia 2011-5143.pdf
A házasság megáldásának homiletikája Koppándi Botond Péter 211--241 Gyakorlati teológia 2011-5144.pdf
Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia Simon János 243--256 Rendszeres teológia 2011-5145.pdf
Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről Juhász Tamás 259--275 Rendszeres teológia 2011-5146.pdf
Embrionális ember vagy emberi embrió? Abortusz a protestáns teológiai etika mérlegén Ferencz Árpád 278--295 Rendszeres teológia 2011-5147.pdf
Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán Papp György 297--325 Rendszeres teológia 2011-5148.pdf
Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén Benkő Timea 327--339 Gyakorlati teológia 2011-5149.pdf
In tantis mundi tumultibus... De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624) Postma Ferenc 343--355 Egyháztörténet 2011-5150.pdf
Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben Ősz Sándor Előd 357--368 Újszövetség 2011-5151.pdf
Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben Kovács Sándor 369--384 Egyháztörténet 2011-5152.pdf
Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely Kolumbán Vilmos József 387--399 Egyháztörténet 2011-5153.pdf
Bod Péter egyháztörténeti kéziratának viszontagságai Buzogány Dezső 401--407 Egyháztörténet 2011-5154.pdf
Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet Gosker, Margriet 409--425 Egyháztörténet 2011-5155.pdf