Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet kiadványa a 65 éves Dr. Geréb Zsolt teológiai tanárt köszönti.

Content category

Balogh Csaba(11--36)

A tanítványság intézménye rendkívüli jelentőséggel bír az Újszövetség szempontjából. De vajon van-e valamilyen nyoma ennek az intézménynek a hellenista világon túl? Beszélhetünk-e tanítványságról az Ószövetségben? Játszott-e valamiféle szerepet az Ószövetség abban, hogy a tanítványság ilyen formát öltött a zsidóságon belül?

Research articleOld TestamentÉzsaiás 8:16, tanítványság, Ézsaiás könyve, prófétaság, prófétafiakIsaiah 8.16 - 18
Molnár János(37--53)

Research articleOld Testamentkivonulás, Izrael történeteExodus
Sell, Alan P. F.(55--74)

Research articleNew Testamentbibliai teológia, újszövetségi tudománytörténet
Bekő István Márton(75--90)

Research articleNew Testamentolvasóközpontú hermeneutika, Márk 1:23-28Mark 1.23 - 28
Lészai Lehel(91--110)

Research articleNew Testamentmisszió, missio Dei
Kállay Dezső(111--129)

Research articleNew TestamentRóma 6, Kolossé 2, páli szerzőség
Pap Géza(131--147)

Research articleNew Testamenteszkatológia, feltámadás, halál utáni élet, örökélet1 Corinthians 15.54, 2 Corinthians 5.4
Herczeg Pál(149--158)

Research articleNew Testamentlelki ajándék (karizma), istentisztelet1 Corinthians 12
Czire Szabolcs(159--169)

Research articleNew Testamentbölcsesség, eszkatológia, Jakab levele
Kurta József Tibor(171--184)

Research articleNew TestamentJúdás levele, apokrifek, kánon, Mózes apokalipszise, Énók apokalipsziseJude
Adorjáni Zoltán(185--195)

Research articleOld TestamentJób testamentuma, Jób könyve
Fekete Károly(199--209)

Research articlePractical theologyliturgia, istentisztelet
Koppándi Botond Péter(211--241)

Research articlePractical theologyházasságkötés, eljegyzés
Simon János(243--256)

Research articleSystematic theologyLeslie Newbegin, ekkléziológia, misszió
Juhász Tamás(259--275)

Research articleSystematic theologyistentisztelet, ekkléziológia
Ferencz Árpád(278--295)

Research articleSystematic theologyabortusz, magzat
Benkő Timea(327--339)

Research articlePractical theologykazettás mennyezet, egyházművészet, megigazulás, marosvécsi református templom
Postma Ferenc(343--355)

Research articleChurch historyMichael Corvinus, Holló Mihály, peregrináció, Hollandia
Ősz Sándor Előd(357--368)

Research articleNew Testamentkommentár, újszövetségi kommentár
Kovács Sándor(369--384)

Research articleChurch history18. századi egyháztörténet, Fejérvári Sámuel, napló, erdélyi egyháztörténet
Buzogány Dezső(401--407)

Research articleChurch historykora újkori nyomtatványok
Gosker, Margriet(409--425)

Research articleChurch historyreformátus egyház, Református Világszövetség, ökumené, megigazulás