Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8.1

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat 8. kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Bibliográfiai hivatkozás

Kató Szabolcs Ferencz(7--26)

SzaktanulmányÓszövetségJótám meséje, mese, bibliai műfajok, királykritika, királyideológiaBírák 9.8 - 15
Czire Szabolcs(27--48)

SzaktanulmányÚjszövetségJézus szavai, Zsoltárok 22, arám nyelv, szenvedéstörténet, szenvedő Messiás
Somfalvi Edit(51--77)

Kutatásom témája a valláslélektan és a vallásos néprajz körét érinti, amely jórészt felfedezetlen terület. A néprajzkutatás előszeretettel kutatja és tárja fel az életfordulókhoz (les rites de passage) kötődő szokásokat és rítusokat, viszont kevés olyan munka született, amely egyháziteológiai szempontból vizsgálná és írná le a református népi vallásosság évszázadokon át ápolt szertartásait.

SzaktanulmányGyakorlati teológianépi vallásosság, temetkezési szokások
Papp György(81--99)

SzaktanulmányRendszeres teológiaInstitutio, intertextualitás
Simon János(101--111)

SzaktanulmányRendszeres teológiareformáció, Reformáció 500, 95 tétel
Simon János(112--120)

SzaktanulmányRendszeres teológiareformáció, Reformáció 500, 95 tétel, ébredés
Rezi Elek(121--136)

SzaktanulmányRendszeres teológiaetika, családetika