Török-Buzdug Sándor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)

Típus Title Year Contributor
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor

ifjúsági misszió

Típus Title Year Contributor
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S N/A „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula

ifjúsági munka

Típus Title Year Contributor
S N/A A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
P Szaktanulmány Nagy István lelkipásztor (1916—2003) önéletrajza és publikációi 2016 Adorjáni Zoltán
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel