Jakab levele

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
P Szaktanulmány "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső

páli teológia

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Szaktanulmány Cu devotament 2023 Kállay Dezső
S MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella

szabadság

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A keresztyén szabadság Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján 2017 Derzsi Anita Izabella
S MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
S MA Szakdolgozat Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond

törvény

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Jézus törvényértelmezése különös tekintettel Máté evangéliumára 2019 Szőcs Endre
P Szaktanulmány Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Papp György
S MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
P Szaktanulmány Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény? 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán 2011 Papp György