A „jövő” református gyülekezete tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

ifjúság

Type Title Year Contributor
P „Nem csak a húszéveseké…” 2001 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S MA Szakdolgozat Ifjúsági szubkultúrák jelenléte, egyházi megértése és hasznosítása 2011 Tófalvi Tamás
S MA Szakdolgozat A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S MA Szakdolgozat Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
P Monográfia Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós

Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél

ifjúsági misszió

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S BA Szakdolgozat „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S MA Szakdolgozat Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S MA Szakdolgozat Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S MA Szakdolgozat Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia