Félreértette-e Luther Pál apostolt? tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Luther Márton

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A lelkiismeret kérdése Luther Márton tanaiban 2011 Bencze Nimród
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Szaktanulmány Walter Jens bibliafordító tevékenysége 2014 Deák Angéla-Vilma

megigazulás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
P Szaktanulmány Paul Tillich és a reformátori megigazulástan 2018 Kozák Péter
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
S BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
S BA Szakdolgozat Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
S MA Szakdolgozat „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
P Szaktanulmány Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea

Pál apostol

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10) 2019 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament 2021 Geréb Zsolt
S BA Szakdolgozat Onezimusz, a szokott rabszolga 2001 Tatár János
P Szaktanulmány Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Pál, a hozzánk hasonló 2022 Balogh Péter
S MA Szakdolgozat Pál apostol areopágoszi beszéde 2014 Zsizsmann Endre
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Szaktanulmány Cu devotament 2023 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Szaktanulmány Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata 2013 Koppándi Botond Péter

páli teológia

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Szaktanulmány Cu devotament 2023 Kállay Dezső