„…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10)

Contributor

Az apostol különleges élményét, azaz elhívásának és küldetésének átvételét hagyományosan az ő megtérésének szoktuk nevezni. Bár az apostol ebben a levélben az általa hirdetett evangélium eredetével kívánja hangsúlyozni mindannak hitelességét, amelyet ő hirdet, életrajzi vonatkozású sorai olyan kérdéseket is felvetnek, amelyek ma is aktuálisak. Hogyan viszonyul egymáshoz Saulus, azaz Pál személyes istenélménye, megtérése, személyes belső meggyőződése és a hirdetett evangéliumi hagyomány tartalma, illetve a küldetése felőli bizonyosodása és az azt megbizonyító gyülekezeti-egyházi közösség?

Bibliográfiai hivatkozás

Adorjáni Zoltán: „…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10). In: Református Szemle 112.5 (2019), 451--465