A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

forrásközlés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Forráskiadvány Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Recenzió, kritika Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 2023 Tasnádi István
P Szaktanulmány Bodola János védekezése 2018 Kolumbán Vilmos József

Györgyfalva

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A Györgyfalvi Református Egyházközség története 2012 Nagy István Zoltán
S MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János

Második Világháború

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Nemzeti traumák – lokális emlékezet 2017 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 között 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
P Szaktanulmány Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A barcaföldvári fogolytábor. Lelkipásztori sorsok 2023 Ungvári Rebeka
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A magyarországi református egyház állásfoglalása a zsidókérdésben a vészkorszak idején (1938-1944) 2001 Balázs József-Attila

menekültek

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az üldözött keresztyének nemzetközi megjelenése 2019 Fischl Vilmos
P Szaktanulmány A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Forráskiadvány Menekültügy, migráció 2016 Szűcs Ferenc
P Forráskiadvány Menekültügy, migráció 2016 Juhász Tamás