A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

forrásközlés

Type Title Year Contributor
P Research article Bodola János védekezése 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Source edition Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Review Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 2023 Tasnádi István

Györgyfalva

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A Györgyfalvi Református Egyházközség története 2012 Nagy István Zoltán
T MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Research article A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János

Második Világháború

Type Title Year Contributor
P Research article A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T BA Szakdolgozat A magyarországi református egyház állásfoglalása a zsidókérdésben a vészkorszak idején (1938-1944) 2001 Balázs József-Attila
P Research article Nemzeti traumák – lokális emlékezet 2017 Nagy Alpár Csaba
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 között 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T MA Szakdolgozat A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
P Research article Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
T MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T BA Szakdolgozat A barcaföldvári fogolytábor. Lelkipásztori sorsok 2023 Ungvári Rebeka

menekültek

Type Title Year Contributor
P Source edition Menekültügy, migráció 2016 Juhász Tamás
P Research article Az üldözött keresztyének nemzetközi megjelenése 2019 Fischl Vilmos
P Research article A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Source edition Menekültügy, migráció 2016 Szűcs Ferenc