Keresztesi József történetírói munkássága tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyháztörténeti kutatás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Ecclesiae desolatae: Bégamonostor 2004 Higyed István
S TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Tanulmánykötet A reformáció öröksége 2018 Kolumbán Vilmos József
P Ecclesiae desolatae: Krassófüzes 2005 Higyed István
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Alkalmi megemlékezés Pokoly József 2006 Név Nélkül
P Előszó Non videri, sed esse 2017 Kolumbán Vilmos József
P Beszámoló Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső

egyháztörténetírás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kaisareai Euszebiosz Egyháztörténetének historiográfiai jelentősége 2016 Papp György
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József

erdélyi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Szaktanulmány Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila