Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken

Bibliográfiai hivatkozás

Verók Attila: Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. (2018), 445--456