18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István

anyakönyvezés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Egy „szigorúan bizalmas” miniszteri rendelet végrehajtása a kalotaszegi egyházmegyében 1943-ból 2017 Ballai Zoltán

családtörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor