Barth Erdélyben

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Karl Barth hatása az erdélyi magyar református gyakorlati teológiára 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A hitvalló Karl Barth elítéli Nagyváradon a bolsevizmust és a fasizmust (1936) 2014 Hermán János
P Bibliográfia Barth Erdélyben. Bibliográfia, repertórium 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Erdélyből Karl Barthról. Karl Barth Erdélyről 2013 Tőkés István

bolsevizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A hitvalló Karl Barth elítéli Nagyváradon a bolsevizmust és a fasizmust (1936) 2014 Hermán János

fasizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A hitvalló Karl Barth elítéli Nagyváradon a bolsevizmust és a fasizmust (1936) 2014 Hermán János

kommunizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 2018 Domokos Norbert István
P Szaktanulmány Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése 2010 Kurta József Tibor
P Recenzió, kritika Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) 2020 Bányai László
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai 1970-1971 2019 Adorján Dávid
P Szaktanulmány Szocialistává kell hogy legyen a jó keresztyén ember? 2024 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969 2018 Pop Péter Ádám
P Szaktanulmány A bűn, bűnbánat, megbocsátás 2021 Kiss Lajos András
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Szaktanulmány Sass Kálmánné, a csendes erő megtestesítője 2014 Hermán János
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1972 2018 Szabó Lehel Szabolcs
S BA Szakdolgozat Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban 2017 Törő Attila Miklós
P Szaktanulmány Romániai református elit a hatalom szolgálatában 2018 Jánosi Csongor
P Szaktanulmány Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és magyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron 2017 Hermán János
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai - 1973 2018 Csinta Lajos László
P Szaktanulmány A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány A hitvalló Karl Barth elítéli Nagyváradon a bolsevizmust és a fasizmust (1936) 2014 Hermán János
P Szaktanulmány „Névtelen mártír” 2017 Hermán János