Az Út 31.4

Bibliográfiai hivatkozás

Kelemen Attila(171--172)

Igehirdetés (prédikáció)Egyéb, Spiritualitásmeditáció, igemagyarázatMárk 10.45
Kozma Zsolt(173--185)

Jelen tanulmányban a szerző azokat a bibliai, etikai és gyakorlati teológiai elveket fogalmazza meg, amelyek a szabályzat teológiai alapját képezik. A cím egy olyan kettősséget jelöl, amely Isten földi országának, az ország „előszobájának”, az egyháznak a létéből adódik: az evangélium, a jó hír megváltottságunk, amely ebben a vonatkozásban szabad teret enged keresztyénségünk megélésének, ugyanakkor az egyház testén szeplők és sömörgőzések (Ef 5,7) vannak, s ez bizony „rossz hír”.

Gyakorlati teológiaevangélium, egyházfegyelem
Kállay Dezső(186--192)

BeszámolóErdélyi Református Egyházkerület, lelkészértekezlet, jelentés
Sawyer, Frank(193--204)

Kányádi Sándor 1929-ben született az erdélyi Nagygalambfalván, földműves családban. Középiskolás éveiből hármat a székelyudvarhelyi református Kollégiumban, egyet a Római Katolikus Főgimnáziumban végzett, majd négy éven keresztül a Fémipari Líceumba járt. 1950-ben költözött Kolozsvárra, ma is ott él. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanult irodalmat. Ezt követően versírással, többek között gyermekversek írásával, verseinek kiadásával, műfordítással foglalkozik. Több folyóiratnál dolgozott, évtizedeken keresztül. Meghatározó témái a politika és a vallás, csakúgy, mint a személyes értékek és a szeretet, az eszkatológia vagy a reménység.

SzaktanulmányKányádi Sándor, teológia és közélet
Juhász Tamás(205--208)

Recenzió: Jan-Andrea Bernhard: Rosius à Porta (1734– 1806): Ein Leben im Spannungsfeld von Orthodoxie, Aufklärung und Pietismus című könyvéhez.

Recenzió, kritikaEgyháztörténetirodalom, könyvismertetés
Guttman Mihály(209--210)

irodalom, könyvismertetés
Név Nélkül(211--213)

Esszényelvhelyesség
Név Nélkül(214--216)

Közlemény