Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa

Contributor

Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa - Tunyogi Lehel. Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata - Bekő István Márton. Evangelische Theologie - Balogh Béla

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Tunyogi Lehel: Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa. In: Református Szemle 104.1 (2011), 108--110