Kálvin és a Biblia

Contributor

Kálvin János az egyik leghíresebb és legműveltebb reformátor. Nevéhez fűződik a genfi egyház, a „protestáns Róma” megszervezése. A római katolikus teológiai irodalom inkább csak az Institutio (A keresztyén vallás rendszere) című művével foglalkozik. Ezért ebben a tanulmányban elsősorban a bibliamagyarázó Kálvinra összpontosítunk.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Benyik György: Kálvin és a Biblia. In: Református Szemle 104.2 (2011), 125--148