A „Geschichte” fogalma Karl Barth teológiai történetszemléletében

Contributor

A történetnek, illetve a történelem szemléletének két lehetséges módja létezik: az immanens filozófia-történeti szemlélet, valamint a kijelentésen alapuló teológiatörténeti elemzés. Van-e kapcsolat a kettő között? Mit jelent Barth két alapvető fogalma: mi a Geschichte (történet) és mi a Historie (történet) kapcsolata és különbsége? Milyen történetszemlélettel találkozunk Barthnál és vajon mennyire igaz a kizárólagosság vádja történetszemléletének krisztocentikus koncentrációjára vonatkozóan?

Bibliográfiai hivatkozás

Deák Angéla: A „Geschichte” fogalma Karl Barth teológiai történetszemléletében. In: Református Szemle 104.2 (2011), 165--182