Visszatekintés 2013. második felének néhány rendezvényére

Contributor

25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
Coetus Theologorum
A Kolozsvári Protestáns Teológia konferenciája a Heidelbergi Káté 450 éves jubileuma alkalmából
Díszdoktorkat avattak a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen
A Kolozsvári Protestáns Teológia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet tanárainak szimpóziuma

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Adorjáni Zoltán: Visszatekintés 2013. második felének néhány rendezvényére. In: Református Szemle 107.1 (2014), 109--116