Református Szemle 106.2

Bibliográfiai hivatkozás

Dämmgen, Ulrich(133--138)

A jól ismert bibliai vers, amely a sótlanná (salzlos – Zürcher Bibel) váló vagy az erejét elveszítő (kraftlos – Luther fordítása, Mk 9,50), illetve olyan sóról szól, amelyik elveszíti ízét, erejét, vagy pedig „bolond” (dumm), netán „fád” lesz (Mt 5,13 és Lk 14,34), tele van ellentmondással.

SzaktanulmányÚjszövetség
Sikó Csaba(139--152)

Viktor E. Frankl orvosprofesszor, pszichológus és filozófus a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, az egzisztencia-analízis és a logoterápia megalapítója.

SzaktanulmányGyakorlati teológia
Lehoczky Mária Magdolna(153--165)

A vallásos nevelésben igen nagy szerepe van a zenének, s különösen a zene legalapvetőbb módjának, az éneklésnek. Kodály Zoltán e megállapítása: „a lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből”, nem kopott meg munkásságának évtizedei alatt, és azután sem.

SzaktanulmányGyakorlati teológia
Dávid István(166--178)

Ez a tanulmány a két világháború közötti erdélyi társadalomelméletnek és politikai filozófiának korántsem kimerítő vizsgálatára vállalkozik.

SzaktanulmányRendszeres teológia
Burmeister, Johannes-Christian(179--207)

Mire gondolunk, amikor ezt mondjuk: „evangélikus”? Először is különbséget kell tennünk az elnevezés német és szlovák szóhasználata között. A magyar és a szlovák nyelvhasználat szerint világos, hogy az „evangélikus” egyet jelent a „lutheránus”-sal.

SzaktanulmányEgyháztörténet
Buzogány Dezső(208--218)

The second half of the 20th century can be characterised by a consolidation of all state structures of the Communist Party. The most important institution in keeping the power was the Secret Police (Securitate), which exercised a strict control over the Churches, including the Hungarian Reformed Church. The Securitate was mostly interested in the foreign contacts of the church. After the Second World War the Reformed Church has kept its contacts with the Reformed Churches in Hungary, as well as with many other Western European churches from the former West Germany, Holland, Switzerland, etc. The Secret Police’s purpose was to gather as many information as possible about the different contacts, and to control the whole issue.

SzaktanulmányEgyháztörténetSzekuritáté, egyház és állam, holland-magyar kapcsolatok, hollandiai vendéghallgatók, külföldi hallgatók, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Tunyogi Lehel(219--220)

Recenzió, kritikaÓszövetség, Egyéb, JudaicaJób testamentumaJób
Balogh Béla(221--222)

Recenzió, kritika