Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya”

Subtitle
I. Fiatalkora. Eljegyzés ifjú gróf Teleki Domokossal
Contributor

Báró Kemény Simonné gróf Teleki Anna (1783–1851) életét 3 részletben közöljük. Az I. részben fiatalkorával, a II. részben Kemény Simonnal való házasságával, a III. részben özvegyi éveivel foglalkozunk. Teleki Anna apja id. gróf Teleki Domokos, a későbbi tordai főispán és emlékíró, anyja bethleni gróf Bethlen Judit. Már egy éves korában meghal édesanyja, majd hamar két testvére is. Hatéves koráig anyai nagyanyja, bethleni gróf Bethlen Elekné czegei gróf Wass Júlia neveli Apanagyfaluban és Kolozsváron. Amikor apja újra megnősül, hazakerül Sárpatakra. 15 éves korában, 1798-ban ifjú gróf Teleki Domokos, a híres ásvány-gyűjtő menyasszonya lesz, de vőlegénye tragikusan hamar, még abban az évben meghal.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Viczián István: Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” . I. Fiatalkora. Eljegyzés ifjú gróf Teleki Domokossal. In: Református Szemle 114.2 (2021), 223--238